Obecny zarz±d klubu

prezes Sławomir Bosiak
wiceprezes Marcin Jędryczko
wiceprezes Elżbieta Szymańska
skarbnik Tadeusz Czapski
sekretarz Dorota Jędryczko
członek zarz±du Małgorzata Fijałkowska
członek zarz±du Piotr Szymański

Prezesi klubu

1966 Mirosław B±dzyński
1967 - 1972 Józef Grinn
1972 - 1980 Janusz Gregorczyk
1980 - 1983 Andrzej Turowicz
1983 - 1986 Stefan Chodyko
1986 - 1990 Roman Weczer
1990 - 1992 Stefan Chodyko
1992 - nadal Sławomir Bosiak