Kontakt

adres: Klub Tatrzański PTTK
ul. Kardynała Wyszyńskiego 10
70-201 Szczecin
spotkania: pierwszy i trzeci czwartek miesi±ca godz. 18.00
Piwnica Klubowa, Al. Wyzwolenia 41
Sławomir Bosiak
(prezes Klubu)
sbosiak99@gmail.com
Dorota Jędryczko
(sekretarz Klubu)
sekretarzkt@gmail.com
Marcin Jędryczko
(wiceprezes, webmajster)
marcin@tatrzanski.szczecin.pttk.pl